Luntrea lui Caron, varianta cu ONG-uri

Trebuie s? recunosc, înc? de la început, c? pe zona mediului au fost probleme mereu din punct de vedere al implic?rii politice. Partidele ecologiste, printre care ?i PER, au avut fie prea pu?ine mijloace de a se face auzite, fie au trecute prin lungi perioade de definire doctrinar?. Iar celelalte partide politice au trecut u?or peste problema mediului, considerat?, cel pu?in pân? acum, la aproape 20 de ani dup? Revolu?ie, una secundar?. ?i atunci, f?r? s? se poat? baza pe nicio for?? politic?, ONG-urile de mediu au trebuit s? se descurce cumva singure sau, în cel mai fericit caz, s? primeasc? un sprijin secundar, din joi în Pa?ti, când veneau campaniile electorale.
Acum, îndr?znesc eu s? spun, situa?ia s-a mai schimbat. Sunt trei partide pe zona de mediu, sunt doi candida?i ecologi?ti la prim?ria Capitalei, de?i vom mai vorbi noi de felul în care în?eleg verzii români ecologia, ?i, deci, ONG-urile se v?d pentru prima dat? în fa?a unui suport politic. Iar ei ce fac? Îl resping cu lejeritate, pe motiv c? nu doresc intruziuni ale politicului. Ca s? nu fiu criptic total, v? spun ce mi s-a întâmplat ieri. Am încercat s? m? al?tur unei ac?iuni ecologiste organizate de un ONG. Aveam dou? variante: s? m? înscriu printr-un mail (implicit, s? m? prezint la eveniment cu alai) sau s? dau un telefon, pentru c? mama m-a crescut altfel. A?a c? de la un ecologist bine informat am aflat cine este persoana responsabil? de respectiva ac?iune ?i am sunat-o, m-am prezentat, am cerut permisiunea s? vin ca Dan Dumitrescu, candidatul PER la Prim?ria Bucure?tiului. Mi s-a refuzat, pe motiv c? nu vor s? se amestece politic. Mi s-a p?rut ciudat, dar spui fair enough, dac? oamenii nu vor, nu pot s?-i oblig. Le spun îns? c? vreau s? vin ca omul Dan Dumitrescu, ecologist. Dar am fost refuzat ?i acum, spunându-mi-se c? „putem vorbi dup? campanie”.
Or, eu nu mai în?eleg nimic. Aceste ONG-uri, societatea civil? pân? la urm?, nu are rolul de a presiona politicul s? se comporte conform cu promisiunile lor ?i s? le ofere suportul pentru legile pe care le cer? ?i dac? r?spunsul este da, atunci de ce nu m-au primit ?i pe mine pentru cur??area unei p?duri? Dac? r?spunsul este nu, atunci ce încearc? s? realizeze societatea civil?: s? influen?eze decizia politic? sau s? se substituie total ei?
?i ca ultim? interoga?ie, dac? toate ONG-urile astea sunt atât de self-sufficient, plenipotente ?i atoate?tiitoare, de ce mai avem nevoie de politicieni?

P.S. Pentru c? nu-mi pot da ?i explica?ii la ceea ce s-a întâmplat, simt ceva verde ?i putred în Danemarca.


FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*