Taxa auto, tax? pe viciu

Senatul a decis azi anularea taxei auto ?i returnarea banilor pentru popula?ie. ?i toate lumea a început s? aplaude în cor, f?r? a se gândi câ?i bani s-au strâns ?i ce s-ar putea face cu ace?tia.
Ceea ce propun eu este ca aceast? tax? s? fie trecut? înspre Prim?rie. Cu alte cuvinte, fiecare administra?ie local? s? accepte înmatricularea unei ma?ini doar în urma pl?tirii unei asemenea taxe de mediu. Care tax? de mediu s? fie una consistent?, dar mai ales corect?. Ea trebuie s? creac? în cuantum fa?? de cea propus? de Guvern, dar s? respecte principiul care spune c? „poluatorul pl?te?te”. Ma?inile non-Euro vor fi taxate cu 50% din valoarea tranzac?iei, cele Euro 1 cu 20%, cele Euro 2 cu 10%, Euro 3 cu 5% ?i Euro 4 cu 3%. Astfel, nu vor mai exista derapaje necontrolate spre achizi?ia de ma?ini vechi si poluante.
Cu banii astfel ob?inu?i, a? încerca s? finan?ez un alt mare proiect de-al meu: exproprierea tuturor hipermarketurilor ?i benzin?riilor din Bucure?ti ?i mutarea lor spre periferia Capitalei. În locurile r?mase libere, a? construi parcuri ?i spa?ii de joac? pentru copii.

Din p?cate îns?, realitatea este cea prezentat? la discursul de lansare a lui Orban ?i în spoturile electorale ale lui Vasile Blaga: ceilal?i candida?i, sus?inu?i de partide importante, vor încuraja bucure?tenii s? achizi?ioneze ma?ini, pentru a ob?ine astfel încas?ri însemnate din noua tax? auto (care intr? în aplicare de la 1 iulie). De altfel, bucure?tenii au contribuit cu jum?tate din sumele încasate pân? acum de Statul român în urma taxei de prim? înmatriculare. Cu acei bani s-ar fi putut construi 100 de parcuri ?i locuri de joac? în Capital?.

V? lansez înc? o dat? un îndemn: haide?i s? punem Bucure?tiul pe picioarele lui!

P.S. Mersul pe jos e s?n?tos, o recomand? orice doctor, fie el primul pentru Bucure?ti! Iar dac? te gr?be?ti, bicicleta este cea mai bun? variant?, nu polueaz?, nu r?mâne blocat? în trafic ?i face bine la s?n?tate. Iar dac? vrei neap?rat s? fii rapid, dar cu poluare minim?, po?i încerca un scuter sau o motociclet?.


FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*