Verde crud…

S?pt?mâna trecut?, ministrul Mediului, Atilla Korodi, a alocat o sum? de bani pentru construirea ?i reabilitarea a aproape 100 de parcuri în toat? ?ara. Nici unul îns? în Bucure?ti. Ca ?i candidat la Prim?ria Capitalei, la momentul respectiv, am trimis un comunicat de pres?, trecut neobservat în media vân?toare de borduri, în care „apreciam” demersul lui Korodi în campania electoral?. ?i apoi, am început s? m? gândesc de ce nimeni nu ia în serios ecologia. R?spunsul este simplu pentru guvernan?ii no?tri. Ecologia nu produce bani, ci doar consum?. A?a c?, pân? când mai marii zilei se vor face importatori de puie?i de rododendroni, nu vom vedea o grij? mare pentru mediu în România. C?ci e mai simplu s? pui o bordur?, s? schimbi un bec sau s? asfaltezi o strad?, pentru a treia oar? în acela?i an, decât s? plantezi gazon pe toate buc??ile de p?mânt viran din Bucure?ti.
În fine, nu are rost s? fim defeti?ti acum, ci doar trebuie s? a?tept?m fondurile de la Uniunea European?, pentru Mediu. Ve?i vedea atunci cum buluc de oameni de afaceri „adev?ra?i”, ce fac afaceri cu statul, o vor pune de-o agricultur? ecologic?, de plantat panselu?e ?i de distribuit mu?cate printre tinerele sexagenare, doar pentru a câ?tiga ?i ei un mizilic din proiectele pe Mediu. Dar, cum via?a e grea, mai avem de a?teptat. De?i, cred eu, c? le-ar fi mai de folos s? planteze pomi în detrimentul bordurilor. C?ci e spa?iu mai mult pentru ace?tia ?i nu bate la ochi, a?a cum se întâmpl? cu schimbarea bordurilor.
Apropo, l-a?i auzit vreodat? pe Vanghelie pronun?ând cuvântul „rododendron”? dac? nu, încerca?i pe youtube ?i, dup? ce v? „simte?i” vinovat de bine (guilty pleasure), gândi?i-v? c? ve?i avea, dac? nu sunte?i ecoLOGICI, primari care vor planta asfalt.
Pân? atunci, vorba lui Lucian Blaga: „verde crud, vis de-albastru ?i de-azur…”


FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*