Proclam independen?a ecologiei de politica veche

Tr?iesc în România ?i nu-mi fac iluzii, de?i unii mi-au spus c? sunt idealist. Totu?i, ca s? fii la rându-?i strâmb pentru c? al?ii sunt, mi se pare prea mult. E sfarsit de campanie electoral?. A?a c? vreau s? lansez la ap? decalogul meu politic. Dac? vre?i, un crez de ecologist implicat în politic?.
Indiferent de ce se va întâmpla duminic?, eu sunt decis s? continuu, c?ci politica nu se termin? aicil. Lua?i de citi?i, lua?i de comenta?i ?i apoi mai vorbim.

Proclam independen?a ecologiei de politica veche

S-a terminat prima parte a campaniei electorale. ?i am avut parte ?i de scandaluri ?i de insulte, chiar ?i de b?t?i. Nu po?i s? stai impasibil când vezi toate acestea sau, dac? stai, atunci î?i meri?i soarta. De aceea v? spun în ce cred eu ?i încerc s? v? dau înc? 10 principii pentru a m? vota.

Doctrina ecologist? impune, prin defini?ie, o critic? permanent? a Puterii. Puterea este, în sine, o entitate „poluant?”. De aceea, primul nostru obiectiv este acela de a face o opozi?ie real?, dur?, fa?? de toate partidele politice din România.

1.    Eu, Dan Dumitrescu,  pun în centrul ac?iunilor mele respectul fa?? de natur? ?i dorin?a de a lupta împotriva polu?rii, fie c? ea este una fizic? sau politic?. Prin aceasta, eu, Dan Dumitrescu, sunt un om de stânga. Dar o altfel de stânga, f?r? criptocomuni?ti, o stâng? revolu?ionar? ce vrea s? modifice substan?ial felul în care omul politic se raporteaz? la oameni ?i la natur?.
2.    Eu, Dan Dumitrescu, condamn public administra?iile publice locale ale ultimilor 18 ani pentru c? toate au dus la o degradare, f?r? precedent, a calit??ii vie?ii ?i a mediului în Bucure?ti. În perioada de tranzi?ie, a avut loc cea mai mare distrugere a spa?iilor verzi intravilane. ?i toate acestea pentru a se ridica mai multe construc?ii, pentru a aduce în via?a noastr? mai mult praf, mai multe betoane ?i un aer din ce în ce mai poluat.
3.    Eu, Dan Dumitrescu, militez pentru schimbarea tuturor primarilor ?i administra?iilor capitalei ?i sectoarelor. Avem nevoie de o schimbare radical? de optic?. De aceea, to?i trebuie s? plece. Asta pentru c? aceast? imobilitate politic? merge în cârd??ie cu lipsa grijii fa?? de ecologie.
4.    Eu, Dan Dumitrescu, spun de acum c? în turul al doilea de scrutin îl voi sus?ine pe Sorin Oprescu, pentru c? acesta este singurul capabil, m?car pentru moment, s? elibereze prim?ria de toxina politic?.
5.    Eu, Dan Dumitrescu, condamn PSD pentru apatia, în ceea ce prive?te zona protec?iei mediului ?i a îmbun?t??irii calit??ii vie?ii, avut? în perioadele în care social-democra?ii s-au aflat la guvernare.
6.    Eu, Dan Dumitrescu, condamn modul în care Partidul Na?ional Liberal a în?eles s? guverneze ?ara în primii ani dup? intrarea României în Uniunea European?. Eu, Dan Dumitrescu, acuz PNL de nep?sare în ceea ce prive?te situa?ia dramatic? din Bucure?ti.
7.    Eu, Dan Dumitrescu, acuz PDL-ul ?i pe Traian B?sescu pentru scandalurile politice ale ultimilor patru ani care au împietat desf??ur?rii normale a procesului de guvernare ?i a vie?ii politice române?ti, lucru care s-a repercutat asupra administra?iei locale. Eu, Dan Dumitrescu, condamn PDL-ul pentru p?strarea în rândurile sale a celui mai slab primar al Bucure?tiului, Adriean Videanu.
8.    Eu, Dan Dumitrescu, cred în na?terea unui nou tip de electorat, mai tân?r ?i mai educat, c?ruia s? m? adresez. Cred c? împreun? cu genera?ia nou?, mai puternic?, dar mai ales mai activ?, putem schimba ceva. A?a c? adresez un îndemn tuturor tinerilor bucure?eni s? vin? s? se înscrie în organiza?ia de tineret a Partidului Ecologist Român. Împreun? putem s? facem multe.
9.    Eu, Dan Dumitrescu, le transmit un mesaj tuturor candida?ilor de la Bucure?ti ale celorlalte partide mici (PN?CD, PC, PIN) de a se al?tura în lupta împotriva partidelor mari ?i de a denun?a orice practic? murdar? care ar putea avea loc duminic? 1 iunie.
10.     Eu, Dan Dumitrescu, sunt, prin toate aceste lucruri, la limita dintre un om politic ?i un membru al unui ONG de mediu. Resping în bloc ac?iunile, mereu nefaste, ale politicului împotriva mediului ?i a calit??ii vie?ii românilor. De aceea, eu, Dan Dumitrescu, îi îndemn pe bucure?teni s? mearg? s? voteze pe 1 iunie, cu gândul la ora?ul în care vor s? creasc? urma?ii lor. Eu, Dan Dumitrescu, îi îndemn pe bucure?teni s? mearg? la vot ?i s? voteze ecoLOGIC.


FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

7 thoughts on “Proclam independen?a ecologiei de politica veche

  1. Eu, Alexandru Negrea, astept relaxat si rabdator, ca dupa aceste alegeri sa vad reprezentantii partidului care vor castiga capitala si cele 6 sectoare din bucuresti, sa apara in fata tuturor posturilor de televiziune si a presei, sa isi reciteasca discursurile electorale, punand insa pentru fiecare punct in parte, data aproximativa cand urmeaza sa fie indeplinit!

  2. Eu zic ca pana la aceasta ora prezenta la vot pe Bucuresti este mica fata de cea la nivel national. Ceea ce da de gandit! PSD are cea mai mare miza, deoarece rezultatul de astazi va aseza apele in partid. Restul vom vedea!

  3. @ Buddha: Dar se stie data, in primul mandat vor pregati proiectele, vor depune cererile de finantare iar peste 4 ani vor cere votul din nou pentru a pune in aplicare platforma electorala.
    @ Oana: Pana la ora asta au fost voturile politice, deci e bine ca sunt putine, tineri voteaza dupa ce se trezesc din mahmureala. Iar bloggeri sunt sigur ca la nunta de aseara au hotarat sa combine ciorba de potroace cu o stampila la vot.

  4. :) eu cred ca absenteismul va fi in procentaj mare . Deja am informatii ca oamenii dar flash mob/uri sa vina lumea la vot! deci e groasa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*