Rezultate de SF(âr?it). Urmeaz? partea de anticipa?ie

Nu am înc? rezultatele finale de la alegerile pentru func?ia de primar al Bucure?tiului. Ca s? fac o mic? glum?, nu ?tiu dac? sunt sau nu înaintea lui Oprescu, asta pentru c? m? uit ?i la Blaga pe Antena 3 cum d? din gu?a tremur?toate. (?i înc? ce rezultat a avut Gu??).
Ce pot s? spun este îns? c? am ob?inut vreo 1600 de voturi, reprezentând vreo 0,3% din voturile valabil exprimate. Admit c? nu sunt deloc multe, dar toate astea vin într-un context special. Care ?ine în parte de partid, în parte de resursele avute la dispozi?ie ?i de unele erori pe care le-am f?cut. ?i de chestia aia despre care vorbeam eu mai demult, despre cum partidele mici, f?r? observatori în sec?iile de votare, sunt în?elate de fiecare dat?. Nu sunt îns? într-atât de paranoic s? cred c? îl detronam pe Oprescu, dar totu?i pu?in? decen?? din partea partidelor mari nu ar strica.
Nu îmi pare îns? r?u c? am participat. Am câ?tigat 1600 de oameni de partea ecologiei, oameni care sper s?-mi fie al?turi ?i pe mai departe. Sper c? nu sun? exagerat, dar de aici avem cum s? construim. Mai mult decât atât, le adresez tuturor un îndemn s? vin? ?i s? se înscrie în partid, s? devin? activi?ti. ?i-i asigur c? nu politica va fi pe primul loc, ci verdele.
În alt? ordine de idei, a?a pu?ine voturi cum am luat, au fost mai multe decât ale sinistrului ?la de Vil?u cu leucoplastul pe gur? ?i ale verdelui (c?ci e foarte tân?r ?) Gheorghe Ioanicescu. Drept pentru care, le transmit tuturor dezaxa?ilor care îmi repro?au c? nu am mai f?cut afi?e, eu fiind ecologist, c? pot s? ?i le ia pe ale lui Inim?roiu ?i s? le foloseasc? la privat?. Fie vorba între noi, ce mult le-au folosit verzilor (altfel ni?te ecologi?ti des?vâr?i?i, cu spot publicitar ?i campanie bine pl?tit?) intrarea în partid a celui mai bun primar de sector din ultima jum?tate ?i a polu?ionistului (fonic) al ??rii.
Dup? ce se termin? campania asta îns?, îi chem pe to?i cei 1600 s? cur???m stâlpii ?i zidurile ora?elor de afi?e.
Una peste alta, a fost o experien??, am înv??at ?i mai ales am cunoscut ni?te oameni altfel. Am v?zut ?i eu cu ce se m?nânc? politic? (ave?i dreptate, cu polonicul), dar de mâine m? pun iar pe treab?. A, ?i înainte s?-mi dea to?i în cap, v? anun? c? o s? continuu. C? doar politica, ?i mai ales politica verde, nu s-a încheiat duminic?. Acum am mai mult? experien??, ?tiu ce pot s? fac, am înv??at multe, iar la toamn? va fi mult mai bine.

PS. În fa?a mea, la vreo 15 voturi a fost SF-istul num?rul unu al ??rii, Alexandru Mironov. Era cât pe ce s? întrec un fost ministru.

PS. Te bagi s?-i cur???m de pe toate gardurile?


FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

One thought on “Rezultate de SF(âr?it). Urmeaz? partea de anticipa?ie

  1. Pingback: Votez „Doctorul”. SO… « Dan Dumitrescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*