O noua sta?ie de Alert? Poluare la Crivina

Astazi am fost la Sta?ia de Alert? Poluare pe râul Arge?, la Crivina la invitatia Apa Nova.  Recunosc ca initial am fost destul de inversunat pentru ca toate rapoartele lor sunt in limite normale, dar acolo am dat peste niste oameni care chiar stiau ce fac si se citea in ochii lor mandria realizarii acestui proiect.

Statia de la Crivina asigura 20% din necesarul de apa potabila al Bucurestiului si  datorita tehnologiei este operata doar de 3 oameni. In mare parte tevi, pistoane, bazine dar si o mica productie de ozon pentru corectarea parametrilor organoleptici si inactivarea virusilor.

Comunicat de presa:

Bucure?ti, 9 decembrie – Cu o investi?ie de aproape 450.000 EUR, Apa Nova a inaugurat Sta?ia de Alert? Poluare pe râul Arge?, la Crivina. Aceast? sta?ie are rolul de a aten?iona în timp util asupra unor polu?ri accidentale ?i va permite companiei s? ia toate m?surilor de urgen?? care se impun în astfel de cazuri.

Sta?ia de Alert? Poluare este un laborator complet automatizat, echipat cu analizoare on-line capabile s? determine to?i parametrii de calitate relevan?i: turbiditate, conductivitate, pH, temperatur?, amoniu, cianuri, fosfa?i, fenoli, carbon organic total, fier, mangan, produse petroliere, cloruri.

“Depindem de ap? pentru a supravie?ui. Organismul uman este 70% ap?. Pe m?sur? ce la nivel interna?ional poluarea cre?te, popula?ia la fel, resursele de ap? proasp?t? devin din ce în ce mai pre?ioase. Apa Nova este con?tient? de toate aceste schimb?ri. Prin aceast? sta?ie ne dorim s? diminu?m devers?rile necontrolate în râul Arge?, s? protej?m astfel mediul ?i s? urm?rim calitatea resursei de ap? care intr? în captarea Crivina, ce deserve?te sta?iile Crivina ?i Ro?u,” spune dl. Epsic? CHIRU, director general adjunct Apa Nova Bucure?ti.

Urm?toarea etap? a acestui proiect este punerea în func?iune a sistemului de telegestiune care va permite transmiterea în timp real a datelor colectate c?tre dispeceratele de la Ro?u ?i Crivina.

Apa Nova Bucure?ti, filiala Veolia Apa, este din noiembrie 2000 pentru o durat? de 25 de ani concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apa ?i de canalizare din Bucure?ti.

Apa Nova Bucure?ti (ANB) are ca principal obiect de activitate gestionarea resurselor de ap?, tratarea ?i distribu?ia apei c?tre consumatori, evacuarea apelor uzate ?i a apelor meteorice de pe teritoriul Municipiului Bucure?ti.


FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

2 thoughts on “O noua sta?ie de Alert? Poluare la Crivina

  1. Deci, cu 2.500.000 EUR si 15 oameni se poate asigura apa potabila pentru tot Bucurestiul. Cat e contractul cu Apa Nova? Cate zeci de milioane? Aia ziceam si eu…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*