Viva Lecturi Urbane

Într-un prezent bombardat de anormalitate, noi ne permitem s? trimitem semnale de firesc. Ne cre?m contexte ?i ocazii prin intermediul c?rora s? transmitem istorii despre c?r?i ?i despre oameni. Iar uneori, cre?m adev?rate revolu?ii în vârtejul c?rora se prind genera?ii frumoase ce sus?in cultura ?i sunt responsabile fa?? de comunitatea în care tr?iesc.

Acum, cu zece mii de c?r?i împ?r?ite, peste o mie de voluntari implica?i ?i cu peste 25 de orase  în proiect, nu pot spune decât:VIVA LECTURI URBANE.

?i cu aceast? ocazie, v? anun??m urm?toare edi?ie, ce va avea loc pe 2 noiembrie, în metroul bucure?tean. V? a?teptam în acela?i loc, pe peronul sta?iei Unirii 1, s? ducem povestea Lecturilor mai departe.

Continuarea pe www.orasulciteste.ro


FacebookTwitterGoogle+LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*